THÀNH LẬP CÔNG TY

Tên doanh nghiệp

Trong quá trình chuẩn bị thành lập một doanh nghiệp, một yếu tố rất quan trọng cần  chuẩn bị đó là tên doanh nghiệp. Với

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Tùy thuộc vào từng dự án, thẩm quyền quyết định của các cơ quan nhà nước đối với chúng là khác nhau. Luật Nhiệt Tâm hướng dẫn quý khách hàng thủ tục xin quyết định chủ chương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. 1.Hồ sơ Trước tiên, Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ

Read more

Tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Đối với công ty cổ phần vốn điều lệ không chỉ điển hình cho tính trách nhiệm hữu hạn về tài sản, hơn nữa công ty cổ phần còn có khả năng huy động nguồn vốn khổng lồ để tăng quy mô hoạt động của mình. Do đó, vấn đề về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là

Read more

Bắt buộc trang bị bình cứu hoả trên ô tô từ 4 chỗ trở lên

Gần đây trên facebook có rất nhiều anh chị em rao bán bình cứu hoả trang bị cho ô tô và nhiều người cũng hỏi tôi rằng, có bắt buộc trang bị bình cứu hoả trên ô tô không? quy chuẩn như thế nào? số lượng cần trang bị là bao nhiêu? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ đôi điều với

Read more

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Luật Nhiệt Tâm hướng dẫn quý khách hàng thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo các quy định pháp luật hiện hành. Các trường hợp chuyển đổi bao gồm: chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn

Read more

Đăng kí thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ vốn góp

Luật Nhiệt Tâm hưỡng dẫn quý khách hàng thủ tục đăng kí thay đổi vốn điều lệ, thay đổi vốn góp. Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty

Read more