Category Archives: Công ty TNHH

Hướng dẫn hồ sơ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự – Hãng luật kinh tế chuyên tư vấn pháp luật doanh nghiệp, đầu tư và sở hữu trí tuệ, chúng tôi Hướng dẫn hồ sơ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH

Để giúp Công ty TNHH hai thành viên trở lên thuận lợi cho thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH, Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Read more

Thủ tục thay đổi thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Để giúp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thuận lợi cho thủ tục thay đổi thành viên của Công ty TNHH, Công ty Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên Công ty TNHH theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Read more

Các vấn đề về vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Theo quy định tại Điều 39 luật doanh nghiệp năm 2005 thì thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng tài sản góp vốn như đã cam kết, Nếu thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Nếu thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại ( Trường hợp này, công ty phải thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi)

Read more

« Older Entries