Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin hướng dẫn tới quý khách hàng về thủ tục đăng kí giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên như sau :

 Theo khoản 3, Điều 60, Luật Doanh nghiệp 2005, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể đăng ký giảm vốn điều lệ theo quyết định của Hội đồng thành viên theo một trong các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

b) Mua lại phần vốn góp theo quy định của điều 43 Luật này.

c) Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

Theo điều 40, Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định công ty giảm vốn điều lệ phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký với các nội dung sau:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế).

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty.

c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty.

d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn.

đ) Họ, tên, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty và Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty. Quyết định, biên bản họp hội đồng thành viên công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty. Công ty phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách đang có nhu cầu tư vấn về thủ tục đăng kí giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên hoặc có thắc mắc liên quan đến việc khởi nghiệp hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý khác.

Trân trọng.

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ.

Mobile : 091.226.5766 – Tel : 04 – 8587.5605

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *