Category Archives: Đầu tư nước ngoài

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Tùy thuộc vào từng dự án, thẩm quyền quyết định của các cơ quan nhà nước đối với chúng là khác nhau. Luật Nhiệt Tâm hướng dẫn quý khách hàng thủ tục xin quyết định chủ chương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

1.Hồ sơ

Trước tiên, Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. Hồ sơ gồm:

 •  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 •  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 •  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 •  Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 •  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 •  Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư năm 2014 gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 •  Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

2. Trình tự

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung sau:

 • Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;
 • Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
 • Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 •  Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
 •  Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 •  Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư 2014.

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước, gửi cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quy định tại khoản 4 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đầu tư 2014, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

 Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư .

 

Dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Khi nhà đầu tư nước ngoài cần điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hoặc thay đổi các nội dung như vốn, ngành nghề, chủ thể đầu tư … trong giấy chứng nhận đầu tư tại sở kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp còn khó khăn trong việc tiếp cận các thủ tục. Luật Nhiệt Tâm cam kết đem lại những dịch vụ tốt nhất cho quý vị.

Read more

Tư vấn, lập dự án Đầu tư

Đến với Luật Nhiệt Tâm, khách hàng sẽ được tư vấn về thủ tục, cách thức tiếp cận và thực hiện dự án. Chúng tôi đánh giá rằng đây là một trong những bước quan trọng ban đầu có ảnh hưởng nhiều hoặc thậm chí có tính quyết định đến thành công sau này của dự án. Việc tiếp cận không đúng có thể dẫn đến tốn kém tiền và thời gian của chủ đầu tư, hoặc thậm chí dẫn đến thất bại trong hoạt động kinh doanh của mình. Read more

Trình tự thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp

Để việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (thành lập công ty liên doanh) tại Việt Nam thuận lợi và nhanh chóng hãy liên hệ với Luật sư của Công ty Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm, đội ngũ Luật sư của chúng tôi sẽ đưa ra những ý kiến tư vấn, giải pháp thiết thực và hiệu quả, thời gian thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (thành lập công ty liên doanh) tại Việt Nam sẽ rút ngắn hơn rất nhiều.

Read more

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

Hỏi: Tôi là Tổng giám đốc và là cổ đông chiếm 65% vốn điều lệ của một công ty cổ phần được thành lập từ năm 2009. Hiện tại, đối tác của chúng tôi là ông Choi Rang Muc – người Hàn Quốc mong muốn mua lại cổ phần tương đương với 20% vốn điều lệ của Công ty.. Tôi đang rất băn khoăn không biết làm thế nào, xin Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự cho tôi và công ty ý kiến tư vấn?

Read more

« Older Entries