Hướng dẫn hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH một thành viên sang tỉnh khác

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự Hướng dẫn hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH một thành viên sang tỉnh khác, Hồ sơ sơ bộ như sau:
1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
3- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên được quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp) (mẫu quy định);
4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký);
5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *