Category Archives: Chưa được phân loại

Tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Đối với công ty cổ phần vốn điều lệ không chỉ điển hình cho tính trách nhiệm hữu hạn về tài sản, hơn nữa công ty cổ phần còn có khả năng huy động nguồn vốn khổng lồ để tăng quy mô hoạt động của mình. Do đó, vấn đề về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là một trong những vấn đề đặc trưng, phức tạp và quan trọng nhất của công ty cổ phần. Nhằm giúp doanh nghiệp có cái nhìn khái quát nhất về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần (đặc biệt đối với công ty cổ phần chưa niêm yết), công ty Luật Nhiệt Tâm làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan như sau:

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần;
 • Biên bản của Đại Hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;
 • Quyết định của Hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần;
 • Danh sách cổ đông công ty cổ phần;
 • Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tăng vốn điều lệ

 • Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh.
 • Trong vòng từ 03- 05 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty;
 • Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);
 • Hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh kể từ ngàu 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ được nhận 02 loại giấy tờ như sau:
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hiện nay chỉ còn 04 nội dung là:
   • Tên công ty
   • Địa chỉ trụ sở
   • Vốn điều lệ
   • Người đại diện theo pháp luật
  • Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung:
   • Ngành nghề kinh doanh;
   • Người đại diện theo ủy quyền;
   • Cổ đông sáng lập;
   • Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
   • Thông tin đăng ký thuế;
   • Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

 • Sau khi thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.
 • Sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Kê khai mẫu 08, Tờ khai thuế môn bài và nộp bổ sung thuế môn bài

 • Trong trường hợp việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:
  • Kê khai và nộp mẫu 08;
  • Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;
  • Nộp bổ sung thuế môn bài theo quy định của pháp luật. (Nếu tăng vốn điều lệ công ty cổ phần sau ngày 30/06 dương lịch thì doanh nghiệp chỉ phải nộp ½ mức thuế tăng của năm đó).

Lưu ý đặc biệt khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

 • Kể từ ngày 01/07/2015 khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi bất kỳ nội dung nào trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 04 nội dung như đã nêu phần trên. Các nội dung khác còn lại sẽ đươc ghi nhận tại Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay có một bất cập là đối với các thông tin về về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, Văn phòng đại diện cũ chỉ thể hiện trên hệ thống đăng ký kinh doanh và cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và đăng ký thuế mà không thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp cho doanh nghiệp và hiện cũng chưa có quy định xác nhận các thông tin cũ này.
 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi có nhu cầu tăng rất đơn giản, miễn là doanh nghiệp đáp ứng về thời hạn và phương thức góp vốn thì doanh nghiệp muốn tăng vốn khi nào cũng được, nhưng doanh nghiệp lưu ý việc giảm vốn lại rất khó khăn và phải đáp ứng rất nhiều quy định của pháp luật;
 • Vốn điều lệ của công ty thể hiện tính chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp, do đó doanh nghiệp khi tăng vốn điều lệ cần cân nhắc đến tính chịu trách nhiệm về tài sản của đơn vị mình;
 • Khi tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần các cổ đông phải cam kết góp đủ trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi và phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh.
 • Khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần cổ đông phải thực hiện việc góp vốn bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản có đăng ký mẫu 08 với cơ quan thuế;
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp còn ảnh hưởng đến mức thuế môn bài của doanh nghiệp, do đó khi doanh nghiệp có tăng vốn điều lệ cần lưu ý có bị thay đổi tăng mức thuế môn bài hay không? Trong trường hợp có tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục nộp tờ khai thuế bổ sung và nộp bổ sung thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật Nhiệt Tâm sẵn sàng tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý hỗ trợ cho doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết hoặc sử dụng dịch vụ của Luật Nhiệt Tâm.

Tìm hiểu thủ tục của doanh nghiệp mới thành lập

Có khá nhiều những thủ tục của doanh nghiệp mới thành lập mà chúng ta cần biết khi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp của mình, những thủ tục này là những thứ mà bắt buộc bạn phải làm để doanh nghiệp có thể hoạt động theo đúng quy định của pháp luật cho một doanh nghiệp mới.

Read more

Thủ tục xin phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh bán buôn rượu.


Bản chất của kinh doanh rượu được chia thành ba hoạt động: Phân phối rượu, bán buôn rượu và bán lẻ rượu. Văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự xin cung cấp cho quý vị những thông tin về thủ tục xin phép đủ điều kiện bán buôn rượu.

Điều kiện kinh doanh rượu:
– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật có đăng kí kinh doanh rượu hoặc đồ uống có cồn.
– Địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ cố định, rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kĩ thuật, trang thiết bị theo đúng quy định.
– Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu/ địa bàn tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, bao gồm tối thiểu 3 thương nhân bán lẻ trở lên.
– Trực thuộc hệ thống kinh doanh cảu tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối rượu, có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chưucs, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu.
– Có kho hàng trên 50m2 hoặc 150m3 đáp ứng bảo quản rượu trong thời gian lưu kho.
– Phương tiện vận tải , xe tối thiểu 500kg.
– Năng lực tài chính (>300 triêu đồng)
– Đáp ứng đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy.


Thẩm quyền cấp giấy chứng phép kinh doanh bán buôn rượu: Sở công thương.
Hồ sơ: 02 bộ: một gửi đi, một lưu trữ.
Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu.
2. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hợp pháp.
3. Các giấy tờ về địa điểm kinh doanh:
– Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh rượu.
– Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh hoặc bản sao hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh ( ít nhất một năm)
– Bảng kê thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu
– Bản cãm kết tuân thủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ mô trường trong quá trình kinh doanh rượu.
4. Báo cáo kết quả, kế hoạch kinh doanh, :
Báo cáo kết quẩ hoạt độngkinh doanh 03 năm trước đó,kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp;
– Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lí hệ thống bán buôn;
5. Bảng kê khai danh sách thương nhân , bản sao giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ( có ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) hoặc giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và giấy chứng nhận mã số thuế, giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh ) của các doanh nghiệp đã và sẽ thuộ chệ thông bán lử cảu doanh nghiệp.
6. Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu ( trong đó ghi rõ địa bàn, loại sản phẩm đự kiến kinh doanh).
7. Bản sao giấy chứng nhận công bố chuẩn hợp quy hoặc giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm của doanh nghiệp dự kiến kinh doanh;
8. Hồ sơ về phương tiện vận chuyển: bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vân chuyển ( là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng lên doanh, liên kết góp vốn ; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mii kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tôú thiểu là 01 năm) tôú thiểu phải có 01 xe có trọng tải từ 500kg trở lên, đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng sản phẩm trong thời gian vận chuyển;
9. Hồ sơ về năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn tối thiểu 3 00 triệu Việt Nam đồng trở lên)
10. Hồ sơ về kho hàng bao gồm:
– Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho ( là sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng với thời gian tôi thiểu là 01 năm) tối thiểu tổng diện tích từ 50 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 150 m3 trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản chẩt lượng rượu sản phẩm trong thời gian lưu kho;
– Bản cam kết của doanh nghiệp về đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về điều kiện phòng cháy chữa cháy.
11. Phiếu thu đã nộp đủ phí và lệ phí theo quy định của Bộ tài chính.

Trình tự:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 07 này sau khi nộp hồ sơ là bổ sung nếu thiếu.
Kết quả: Giấy phép kinh doanh rượu.

Mọi chi tiết và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lí liên quan đến vấn đề này vui long liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Phòng B205, Tòa Nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Mobile: 091.226.5766 – Điện thoại: 04.62 665 666 – Fax: 04. 62 662 904.
Email: [email protected] – Website: http://nhiettam.vn

__404__


Bad karma: we can’t find that page!

You asked for {%sh404SEF_404_URL%}, but despite our computers looking very hard, we could not find it. What happened ?

 • the link you clicked to arrive here has a typo in it
 • or somehow we removed that page, or gave it another name
 • or, quite unlikely for sure, maybe you typed it yourself and there was a little mistake ?

{sh404sefSimilarUrlsCommentStart}It’s not the end of everything though : you may be interested in the following pages on our site:{sh404sefSimilarUrlsCommentEnd}

{sh404sefSimilarUrls}