Tag Archives: tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Trong quá trình chuẩn bị thành lập một doanh nghiệp, một yếu tố rất quan trọng cần  chuẩn bị đó là tên doanh nghiệp. Với một tên doanh nghiệp quý khách hàng lựa chọn có thể xảy ra trường hợp tên doanh nghiệp không được Cơ quan đăng kí kinh doanh chấp thuận. Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự đưa ra những hướng dẫn đối với việc lựa chọn tên doanh nghiệp của quý khách hàng. Read more