Tag Archives: vốn điều lệ

Đăng kí thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ vốn gópLuật Nhiệt Tâm hưỡng dẫn quý khách hàng thủ tục đăng kí thay đổi vốn điều lệ, thay đổi vốn góp. Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: Read more