Thành lập hộ kinh doanh cá thể

Ngoài việc lựa chọn thành lập doanh nghiệp để kinh doanh, công dân Việt Nam tùy thuộc vào nhu cầu còn có thể lựa chọn thành lập hộ kinh doanh cá thể để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Hoạt động theo mô hình Hộ kinh doanh là sự lựa chọn của hầu hết cá nhân muốn tiến hành hoạt động kinh doanh theo quy mô nhỏ và thủ tục thuế đơn giản. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Luật Nhiệt Tâm cung cấp dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể, qua đó tiến hành tư vấn để khách hàng hiểu rõ hơn về mô hình kinh doanh này, đồng thời thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh.

1. Trước khi quyết định thành lập, Luật Nhiệt Tâm sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng về:

– Tư vấn về đặt tên, địa chỉ trụ sở và vốn đầu tư ban đầu của Hộ kinh doanh cá thể;

– Tư vấn về phương thức hoạt động và điều hành của hộ kinh doanh cá thể;

– Tư vấn về lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo nhu cầu và đúng quy định của pháp luật;

– Tư vấn về quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên;

– Tư vấn về điều kiện, hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể;

– Tư vấn các vấn đề về thuế khi hộ kinh doanh đi vào hoạt động;

– Tư vấn các vấn đề khác theo yêu cầu của khách hàng.

2. Các loại thông tin và tài liệu khách hàng cần cung cấp cho Luật Nhiệt Tâm

– Về thông tin: Khách hàng cần cung cấp cho Luật Nhiệt Tâm về tên hộ kinh doanh dự định đặt; địa điểm dự kiến kinh doanh; ngành nghề dự định kinh doanh;…

– Về tài liệu: Khách hàng cung cấp cho Luật Nhiệt Tâm các giấy tờ tài liệu sau:

+ Bản gốc (hoặc bản sao có chứng thực) giấy CMND của cá nhân hoặc nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh;

Trường hợp khách hàng cung cấp bản gốc,Luật Nhiệt Tâm sẽ thay khách hàng tiến hành sao và chứng thực giấy tờ.

Dựa trên những thông tin và tài liệu mà khách hàng cung cấp Luật Nhiệt Tâm sẽ phân tích, kiểm tra tính hợp pháp từ đó đưa ra cho khách hành những ý kiến phù hợp.

3. Luật Nhiệt Tâm tiến hành công việc đại diện theo ủy quyền

– Soạn thảo hồ sơ xin thành lập Hộ kinh doanh cá thể;

– Đại diện lên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi tiến hành đặt địa điểm kinh doanh để tiến hành nộp hồ sơ;

– Trả lời yêu cầu của chuyên viên, bổ sung, sửa đổi giấy tờ (nếu có);

– Nhận kết quả;

– Tiến hành bàn giao giấy tờ và thanh lý hợp đồng với khách hàng.